Vaničky - od 8. týdne - do 4. měsíce

Vanové plavání

Hravou a nenásilnou formou pomáhá dosáhnout plného potenciálu dítěte v jeho vývoji. Klidné prostředí a příjemné zážitky z pohybu v teplé vodě přirozeně podporují sociální kontakt mezi rodičem a dítětem. Pohyb ve vodním prostředí příznivě ovlivňuje dechovou i srdeční soustavu a zároveň je pro dítě přínosem i příjemná únava po absolvovaném „sportovním výkonu“. Vanové plavání také podporuje chuť k jídlu a správné trávení.

Lekce jsou sestavovány individuálně – v návaznosti na aktuální pohybové schopnosti každého dítěte. Je známo, že v průběhu prvních měsíců života dítěte se u něj dynamicky rozvíjí poznávací procesy. Dítě se učí orientovat v prostoru, poznávat své tělo a začíná jej postupně ovládat. Motorický vývoj, který jde ruku v ruce s vývojem psychickým, je složitý a ucelený proces. Vývoj zdravého dítěte má svá pravidla. Důležitá je nejen kvantita pohybových vzorů dítěte, ale zejména jejich kvalita.

Termín lekce je přizpůsoben dennímu režimu dítěte a je proto domlouván individuálně. Lekce trvá přibližně 30 minut a skládá se z těchto částí:

  • příchod rodiče s dítětem (můžete přijít s libovolným předstihem, abyste měli dostatek času na adaptaci v prostředí a přípravu);
  • přivítání s lektorkou a vanové plavání (rodič si postupně osvojuje vhodné techniky);
  • konzultace – např. důležitost postupného osvojování si nových dovedností v rámci rozvoje dítěte, vhodná manipulace s dítětem, projevy dítěte;
  • odchod (v prostorách Baby Clubu je možné dítě v soukromí nakrmit a beze spěchu se připravit k odchodu).

Pondělí

9:00 - 13:00

Úterý

10:00 - 13:00

Čtvrtek

9:00 - 13:30

Čas a den lekce je možné si rezervovat: tel. 553 654 073, e-mail: info@babyclub.cz.

Těšíme se na vás a vaše dítě.